Súťaž MOMENT 2005

EUROTOUR Piešťany 2005
Súťažné filmy v sekcii MOMENT

Súťažiaci Názov krátkeho filmu Minutáž
1. Karol Bubík, Piešťany Slovenské skanzeny 03:20
2. Karol Bubík, Piešťany Vegetácia Vysokých Tatier 03:00
3. Karol Bubík, Piešťany Obrázky z Vysokých Tatier 03:10
4. Jozef Machovič, Piešťany Na druhú stranu 02:39
5. Peter Valach, Hlohovec Florentské reminiscencie 1 - 8 19:10
6. Ivan Málek, Trenčín V zdravom tele zdravý duch 20:00
7. František Chudoba, Bánovce Malta – kolíska civilizácie 03:15
8. František Chudoba, Bánovce Slovenská joga v dennom živote 19:30


Víťazné filmy 2005