Súťaž MOMENT 2011

EUROTOUR Piešťany 2011
Prihlásené filmy do súťaže MOMENT 2011 o Cenu primátora mesta


Štvrtok 10. 11. 2011, o 15:00 hodine

Súťažiaci Názov krátkeho filmu Minutáž
Karol Bubík, Piešťany Vlkolínec 07:00
Karol Bubík, Piešťany Machu Picchu 09:00
Jozef Machovič, Piešťany Tropicarium Oceanarium Budapešť 15:00
Ivan Málek, Piešťany Jazero Prashar 10:00
Anton Páldy, Piešťany Ide vláčik kolajáčik 07:00


Piatok 11. 11. 2011, o 15:00 hodine

Súťažiaci Názov krátkeho filmu Minutáž
Michal Danác, Piešťany Jar prichádza na Sĺňavu 02:00
Michal Danác, Piešťany Na bicykli 03:00
Emil Chlebničan, Kriváň Spomienky starého železničiara 18:00
Emil Chlebničan, Kriváň Moje kone vrané 14:00


Víťazné filmy 2011