Súťaž MOMENT 2012

EUROTOUR Piešťany 2012
Prihlásené filmy do súťaže MOMENT 2012 o Cenu primátora mesta


Streda 14. 11. 2012, o 19:00 hodine

Súťažiaci Názov krátkeho filmu Minutáž
Ivan Málek, Piešťany Turecký dobrovoľník v Piešťanoch 05:00
Jozef Šimončič, Piešťany Kráľova hoľa 05:00
Emil Chlebničan, Kriváň Naša 422-ka 09:00
Martin Ondrušek, Bratislava Malý okruh po Srí Lanke 17:00
Martin Miklovič, Piešťany Everest Base Camp Trek 17:00


Štvrtok 15. 11. 2012, o 15:00 hodine

Súťažiaci Názov krátkeho filmu Minutáž
Miloslav Hulman, Piešťany Strom 05:00
Anton Říha, Piešťany Trstenská keramika 14:00
Karol Bubík, Piešťany Tibet – strecha sveta 15:00
Martin Jurza, Beckov Mercúň 18:00


Víťazné filmy 2012