Súťaž MOMENT 2013

EUROTOUR Piešťany 2013
Prihlásené filmy do súťaže MOMENT 2013 o Cenu primátora mesta


Streda 13. 11. 2013, o 17:00 hodine

Súťažiaci Názov krátkeho filmu Minutáž
Karol Bubík, Piešťany Okolo Sĺňavy 05:00
Karol Bubík, Piešťany Donga 15:00
Emil Chlebničan, Kriváň Páni guľášmajstri 13:00
Emil Chlebničan, Kriváň Za krásami slovenských jaskýň 17:00


Štvrtok 14. 11. 2013, o 17:00 hodine

Súťažiaci Názov krátkeho filmu Minutáž
Andrej Macháč, Piešťany Dovolenka Pieniny 14:00
Andrej Macháč, Piešťany Malá Fatra 05:00
Jozef Šimončič, Piešťany Veľká Fatra 09:00
Jozef Šimončič, Piešťany Fatra 04:00
Martin Miklovič, Piešťany Irán, tajomná Perzia 05:00


Víťazné filmy 2013