Súťaž MOMENT 2014

EUROTOUR Piešťany 2014
Prihlásené filmy do súťaže MOMENT 2014 o Cenu primátora mesta


Súťažiaci Názov krátkeho filmu Minutáž
Andrej Macháč, Piešťany Skautský tábor Dolný Lopašov 09:00
Andrej Macháč, Piešťany Dovolenka Vysoké Tatry 2014 04:00
Jozef Šimončič, Piešťany Hľadanie snehu v Západných Tatrách 03:00
Ivan Málek, Piešťany 7 dní v Tibete 21:00
Karol Bubík, Piešťany Island, zem ohňa a ľadu/td> 17:00
Víťazné filmy 2014