Súťaž MOMENT 2015

EUROTOUR Piešťany 2015
Prihlásené filmy do súťaže MOMENT 2015 o Cenu primátora mesta


Súťažiaci Názov krátkeho filmu
Emil Chlebničan, Kriváň Nájdená inšpirácia
Anton Páldy, Piešťany Letné impresie
Michal Fiala, Piešťany K slnku
Andrej Macháč, Piešťany: Výstup na Rysy
Jozef Šimončič, Piešťany Magurka 2015
Jozef Šimončič, Piešťany Lietajúce leto
Karol Bubík, Piešťany Srí Lanka
Víťazné filmy 2015