Súťaž MOMENT 2016

EUROTOUR Piešťany 2016
Prihlásené filmy do súťaže MOMENT 2016 o Cenu primátora mesta


Súťažiaci Názov krátkeho filmu
Emil Chlebničan, Kriváň Boli sme v Obernai
Ladislav Bene a Pavol Tropp, Velké Zálužie Spomienky na Železník
Daniel Jedlička, Piešťany Spoznajte Singapur
Ján Chrvala, Piešťany V ríši Inkov 1,Lima
Ján Chrvala, Piešťany V ríši Inkov 2,Jazero Titicaca
Peter Kuric a Juraj Lech, Prašník Pantanal - výprava za jaguárom
Juraj Haládik, Potvorice Skautský tábor 2016
Juraj Haládik, Potvorice Puťák Muránska planina
Andrej Macháč, Piešťany Zimné radovánky pod Rakytovou
Andrej Macháč, Piešťany Srdcom v Tatrách
Jozef Šimončič, Piešťany Zima v lete
Víťazné filmy 2016