Súťaž MOMENT 2017

Prihlásené filmy do súťaže MOMENT 2017 o Cenu primátora mesta

Súťažiaci
Názov krátkeho filmu
Mário Gajlík, Piešťany
Veľký Rozsutec
Mário Gajlík, Piešťany
Strážov
Mário Gajlík, Piešťany
Baranec
Mário Gajlík, Piešťany
Otok Vis
Juraj Haládik, Potvorice
Skautský tábor 2017
Ivan Málek, Piešťany
Moja India
Ivan Málek, Piešťany
Svätý František Xaverský
Karol Bubík, Piešťany
Príroda okolia Piešťan
Matúš Kočiš a Gabriel Staroň, Praha
Hokejový sen

Víťazné filmy 2017