Víťazné filmy 2011

Cena primátora mesta Piešťany

Víťazný film: Jazero Prashar
Autor: Ivan Malek z Piešťan


Cena diváka (cena Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany)

Víťazný film: Machu Picchu
Autor: Karol Bubík z Piešťan


Cena poroty (mimoriadna cena hodnotiacej poroty)

Víťazný film: Na bicykli
Autor: Michal Danác z Piešťan

Hodnotiaca porota súťaže MOMENT Eurotour Piešťany 2011:

Mgr. Marta Jurčová, riaditeľka MsKS a predseda organizačného výboru ET 2011
Martin Valo, člen organizačného výboru ET 20111
Jozef Valachovič, člen organizačného výboru ET 2011