Víťazné filmy 2012

Cena primátora mesta Piešťany

Víťazný film: Mercúň
Autor: Martin Jurza z Beckova


Cena diváka (cena Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany)

Víťazný film: Kráľova hoľa
Autor: Jozef Šimončič z Piešťan

Hodnotiaca porota súťaže MOMENT Eurotour Piešťany 2012:

Mgr. Marta Jurčová, riaditeľka MsKS a predseda organizačného výboru ET 2011
Martin Valo, člen organizačného výboru
Jozef Valachovič, člen organizačného výboru