Víťazné filmy 2013

Cena primátora mesta Piešťany

Víťazný film: Malá Fatra
Autor: Andrej Macháč z Piešťan


Cena diváka (cena Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany)

Víťazný film: Veľká Fatra
Autor: Jozef Šimončič z Piešťan

Hodnotiaca porota súťaže MOMENT Eurotour Piešťany 2013:

Mgr. Marta Jurčová, riaditeľka MsKS a predseda organizačného výboru
Martin Valo, člen organizačného výboru
Jozef Valachovič, člen organizačného výboru