Víťazné filmy 2016

Cena primátora mesta Piešťany

Víťazný film: Spomienka na Železník
Autor: Ladislav Bene a Pavol Tropp z Veľkého Zálužia


Cena diváka (cena Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany)

Víťazný film: Zima v lete
Autor: Jozef Šimončič z Piešťan


Hodnotiaca porota súťaže MOMENT Eurotour Piešťany 2015

Mgr. Marta Jurčová, riaditeľka MsKS a predseda organizačného výboru
Martin Valo, člen organizačného výboru
Jozef Valachovič, člen organizačného výboru