Medzinárodná filmová prehliadka Eurotour Piešťany

O prehliadke

Medzinárodná filmová prehliadka dokumentárnych a hraných filmov o cestovaní, krajine a človeku pod názvom EUROTOUR Piešťany sa od roka 2005 každoročne koná v Kultúrno – spoločenskom centre Fontána v Piešťanoch v závere kalendárneho roka.

Prehliadka je zameraná na rozvoj a podporu cestovného ruchu na Slovensku so zdôraznením propagácie Slovenska v zahraničí. Súčasťou prehliadky je súťažná kategória MOMENT, kde sa prezentujú amatérsky tvorcovia svojimi krátkymi prácami o cestovaní alebo človeku a ďalšie nesúťažné kategórie a sprievodné podujatia.


Hlavné ciele prehliadky

  • stabilizovať miesto konania prehliadky v piešťanskom regióne, vytvoriť tak bázu pre tradíciu podujatia, získať pre túto myšlienku stabilnú podporu mesta, regiónu i relevantných centrálnych inštitúcií,
  • vytvoriť základ pre informovanosť o takomto type prehliadky medzi odborníkmi, ale taktiež aj medzi laickou verejnosťou, a tým vyplniť medzeru v spektre podujatí tohto typu na Slovensku,
  • podnietiť záujem video amatérov o podujatie súťažou krátkych rodinných filmov o najkrajší moment z dovolenky, alebo cesty a podporiť tak súťaživosť amatérov pri tvorbe svojich krátkych videofilmov,
  • informatívnymi sekciami rozšíriť ponuku filmov aj o možnosť poznávať filmy, ktoré nie sú bežne v distribúcii,
  • dokumentárnymi filmami o zdraví a životnom štýle prilákať záujem populácie, ktorá sa intenzívne venuje svojmu zdraviu, ľudí, ktorí sa venujú tejto problematike - laici aj odborníci, ale taktiež aj odborníkov a firiem pôsobiacich v tejto oblasti,
  • novou koncepciou a kvalitou prehliadky docieliť u návštevníkov stabilný záujem o toto podujatie aj do budúcnosti.
Organizátori prehliadky

Mesto Piešťany
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Prípravný a organizačný výbor prehliadky

Mgr. Marta Jurčová, riaditeľka MsKS Piešťany
Jozef Valachovič, vedúci oddelenia MsKS Piešťany
Martin Valo, pracovník MsKS Piešťany