Kronika prehliadky

EUROTOUR Piešťany 2013

V dňoch 12. – 14. novembra 2013 sa v Kultúrnom a spoločenskom centre Fontána v Piešťanoch konal už 9. ročník prehliadky dokumentárnych a hraných filmov o cestovaní, krajine a človeku pod názvom EUROTOUR Piešťany 2013.

Snahou organizátorov prehliadky je aj naďalej podporovať a rozvíjať aktivity súvisiace s domácim a zahraničným cestovným ruchom a prezentovať kvalitné dokumentárne filmy najmä z domácej produkcie. Zámerom je tiež oboznamovať návštevníkov so zaujímavými dokumentárnymi filmami s tematikou cestovania so zdôraznením kultúrnych tradícií a kultúrnej rozmanitosti Európy.

Zvláštnosťou a jedinečnosťou prehliadky je súťaž amatérskych tvorcov o Cenu primátora mesta Piešťany, ktorá pod svojim názvom Moment skrýva súťaž krátkych filmov, nakrútených rôznou technikou, zo zážitkov z cestovania alebo dovolenky.

Tohtoročná prehliadka bola otvorená výstavou fotografií Milana Okruhlicu Irán, po ktorej bol premietaný prezentačný film o našom partnerskom meste pod poľskými Sliezskymi Beskydami – Ustroň, sila zdravia. Večer bol venovaný nášmu stálemu partnerovi, producentskému štúdiu K2, ktoré nám predstavilo  nový dokumentárny film režiséra Pavla Barabáša Príbehy tatranských štítov – Stopy na hrebeni. Film si osobne prišiel uviesť sám režisér a tak ako prakticky na všetky jeho filmy, ktoré sme na prehliadkach doteraz premietali, bola sála plne obsadená. Prítomnosť autora celej série o tatranských štítoch využili diváci na otázky z premietania filmu a jeho ďalších režisérskych zámeroch. Zapožičanie filmovej kópie pre potreby prehliadky sme využili aj na druhý deň, kedy sme tento film premietli aj vybraným základným školám nášho mesta.

Program pokračoval v ďalších dňoch premietaním dokumentárnych a hraných filmov, pričom súťažnej sekcii Moment boli tradične v stredu a vo štvrtok venované dva samostatné bloky. Do súťaže sa v tomto ročníku prihlásilo spolu osem filmov. Hlavné ceny si odniesli mladí domáci autori, keď Cenu primátora mesta získal Andrej Macháč z Piešťan za svoj krátky film Malá Fatra a Cenu divákov hlasovaním dostal Jozef Šimončič z Piešťan za krátky film Veľká Fatra.

Tento ročník bol v znamení uvádzania filmov a prezentácií najmä mladých autorov, keď v stredu 13. novembra sme premietali prvé pásmo krátkych filmov študentov VŠMU pod názvom Kobylky I. a vo štvrtok jeho pokračovanie ďalšími šiestimi krátkymi filmami – Kobylky II. Záverečným programom v stredu bola prezentácia mladej slovenskej výpravy, ktorá bola súčasťou viacnárodnej európskej skupiny, v bulharskej dedinke Falkiowets v rámci európskeho projektu Od praveku po dnešok. V spolupráci so Spoločnosťou slovensko - indického priateľstva bola na záver prehliadky pripravená moderovaná prezentácia o pobyte skupiny Slovákov v mestečku Dharamsala v Himalájach, ktoré je dočasným sídlom tibetskej exilovej vlády a mnohých Tibeťanov.

            Prehliadka si každoročne nachádza svojich verných divákov a priaznivcov a to nielen vďaka súťažnej sekcii Moment, ale aj  pestrou ponukou dokumentárnych filmov, prednášok a prezentácií. V tomto ročníku si počas troch dní prišlo kompletnú ponuku akcií pozrieť spolu približne tisícovka divákov.

V Piešťanoch, 21. decembra 2013EUROTOUR Piešťany 2007

V dňoch 15. – 18. novembra 2007 sa v Kultúrnom a spoločenskom centre Fontána v Piešťanoch konal už 3. ročník prehliadky dokumentárnych a hraných filmov o cestovaní, krajine a človeku pod názvom EUROTOUR Piešťany 2007.

Snahou organizátorov prehliadky je podporovať a rozvíjať všetky aktivity súvisiace s domácim a zahraničným cestovným ruchom a vlastnou aktivitou prezentovať kvalitné dokumentárne filmy o Slovensku a možnostiach rekreácie a turistiky u nás. Zámerom je tiež oboznamovať návštevníkov s mimoriadnymi domácimi a zahraničnými dokumentárnymi filmami s tematikou cestovania so zdôraznením kultúrnych tradícií a kultúrnej rozmanitosti Európy. Priblížiť formou atraktívnych filmových projekcií širokému spektru divákov kvalitné filmové dokumentárne a hrané diela zo súčasnosti i histórie a touto formou zvýšiť záujem o mesto Piešťany i jeho región.

Zvláštnosťou a jedinečnosťou prehliadky je súťaž amatérskych tvorcov o Cenu primátora mesta Piešťany, ktorá pod svojim názvom Moment skrýva súťaž krátkych filmov, nakrútených rôznou technikou zo zážitkov z cestovania, dovolenky, alebo rôznych životných situácií.

Samotná tohtoročná prehliadka bola slávnostne zahájená vo štvrtok večer novým premiérovým filmom od mladého režiséra Martina Repku Návrat bocianov, pred uvedením ktorého boli ešte premietnuté archívne dokumenty, tematicky tento rok venované významných výročiam v slovenskej filmovej tvorbe.

Mimoriadne veľký záujem bol na druhý deň prehliadky, keď celý večer bol venovaný režisérovi, kameramanovi a cestovateľovi Pavlovi Barabášovi, ktorý sa pred premietnutím svojho nového filmu Tepuy: Cesta do hlbín Zeme, predstavil i ako veľmi dobrý a pútavý rozprávač a sprievodca po svojich cestách s kamerou po všetkých kontinentoch.

Program pokračoval v ďalších dňoch predstavovaním dokumentárnych a hraných filmov, pričom súťažnej sekcii Moment boli venované dva samostatné bloky. Súťaže sa v tomto ročníku zúčastnilo spolu päť filmov. Hlavnú cenu získala v tomto roku dvojica mladých autorov z Piešťan Richard Kubán a Natália Šlepecká (na fotografii s primátorom mesta Ing. Remom Cicuttom a riaditeľkou MsKS Mgr. Martou Jurčovou pri preberaní ceny) o cestovaní a lyžovaní partie mladých freeskierov po zimných strediskách štátu Colorado v USA. Ocenenia boli rozšírené ešte o Cenu diváka, ktorej víťaz vyšiel z organizovanej ankety. Najviac diváckych hlasov získal tento rok Karol Bubík z Piešťan za svoj súbor krátkych filmov Za prírodnými krásami Slovenska.

Prehliadka hraných a dokumentárnych filmov Eurotour Piešťany si tak pomaly, ale isto zastáva svoje miesto v ponuke titulov, ktoré oslovia najmä milovníkov nekomerčných žánrov a umeleckých dokumentov. Ocenili to najmä diváci, ktorí obľubujú spoznávanie cudzích krajín a sú zvedaví i na filmy, ktoré komerčné distribučné spoločnosti vo svojich reklamách a upútavkách neponúkajú.


   V Piešťanoch, 20. novembra 2007

 

EUROTOUR Piešťany 2006

V dňoch 16. – 19. novembra 2006 sa v Kultúrne – spoločenskom centre Fontána v Piešťanoch konal 2. ročník prehliadky dokumentárnych a hraných filmov o cestovaní, krajine a človeku EUROTOUR Piešťany 2006.

Snahou organizátorov prehliadky je podporovať a rozvíjať všetky aktivity súvisiace s domácim i zahraničným cestovným ruchom, prostredníctvom kultúrnych inštitútov, zastupiteľských úradov SR v zahraničí a vlastnou aktivitou prezentovať kvalitné dokumentárne filmy o Slovensku a možnostiach rekreácie a turistiky u nás. Oboznamovať návštevníkov s mimoriadnymi domácimi a zahraničnými dokumentárnymi filmami s tematikou cestovania so zdôraznením kultúrnych tradícií a kultúrnej rozmanitosti Európy. Priblížiť formou atraktívnych filmových projekcií širokému spektru divákov kvalitné filmové dokumentárne a hrané diela zo súčasnosti i histórie a touto formou zvýšiť záujem o mesto Piešťany i jeho región.

Zvláštnosťou a jedinečnosťou prehliadky je súťaž amatérskych tvorcov o Cenu primátora mesta Piešťany, ktorá pod svojim názvom Moment skrýva súťaž krátkych filmov, nakrútených rôznou technikou zo zážitkov z cestovania, dovolenky, alebo rôznych životných situácií.

Tohtoročná prehliadka bola už v pondelok 13. novembra v predstihu otvorená vernisážou sprievodného podujatia – výstavou fotografií štyroch mladých umelcov, dvoch z Bratislavy a dvoch domácich. Vystavené fotografie boli zväčša zamerané na krajiny a ľudí, žijúcich v nich.

Samotná prehliadka bola slávnostne zahájená v piatok večer filmom od režiséra Pavla Barabáša Pururambo, pred uvedením ktorého boli ešte premietnuté staré archívne dokumenty z nášho kúpeľného mesta. Program pokračoval v ďalších dňoch predstavovaním dokumentárnych a hraných filmov, pričom súťažnej sekcii Moment boli venované dva samostatné bloky. Súťaže sa v tomto ročníku zúčastnilo spolu deväť filmov, čo nás potešilo, pretože to predstavovalo určitý nárast oproti minulému roku, v ktorom súťažilo spolu iba päť diel. Ocenenia boli rozšírené naviac ešte o Cenu diváka, ktorej víťaz vyšiel z organizovanej ankety.

Prehliadka hraných a dokumentárnych filmov Eurotour Piešťany si tak pomaly, ale isto zastáva svoje miesto v ponuke titulov, ktoré oslovia najmä milovníkov nekomerčných žánrov a umeleckých dokumentov. Ocenili to najmä diváci, ktorí obľubujú spoznávanie cudzích krajín a sú zvedaví i na filmy, ktoré komerčné distribučné spoločnosti vo svojich reklamách a upútavkách neponúkajú.

Prísľubom do budúcnosti je narastajúci záujem o súťažnú sekciu Moment, čo bolo nakoniec i jedným z hlavných zámerov organizátorov. Potešiteľný je tiež rozširujúci sa záber súťažných filmov, čoho dôkazom je i tohtoročný víťazný snímok Rumuntic story, ktorý je umeleckým dokumentom od začínajúcich mladých tvorcov.

 

EUROTOUR Piešťany 2005

Ani nie prehliadka, skôr sme sa potom prikláňali k nízko rozpočtovej prehliadke filmov, nám chodil po rozume, odkedy bola v lete 2003 otvorená zrekonštruovaná Fontána. Boli tu totiž všetky základné technické a priestorové predpoklady na usporiadanie takejto väčšej akcie a niektoré chýbajúce sme v ďalších rokoch postupne dopĺňali. Potom zostávalo už len osloviť tých "správnych" ľudí a mohli sme sa pustiť do prípravy.

Je treba povedať, že nás v tomto období zaskočila ponuka pána Klenovského, ktorý už začiatkom roka prišiel na radnicu informovať o príprave filmovej prehliadky v našom meste. Mal už spracovaný návrh projektu, pripravoval vytvorenie webovej stránky a už v podstate v takomto rozpracovanom stave prišiel návštíviť nás, ako svojich budúcich spoluorganizátorov. Nakoľko však sa mu nedarilo dodržiavať dohodnuté termíny a viazlo i napĺňanie finančného rozpočtu akcie, hľadali sme ďalšie možnosti ako naplniť naše predstavy. Dohodli sme preto stretnutie s riaditeľom filmového festivalu Artfilm v Trenčianskych Tepliciach pánom Petrom Hledíkom a skúsili sme ho vtiahnuť do problematiky a poradiť sa, ako ďalej. Dá sa povedať, že ho to "chytilo", bol nám veľmi naklonený a výsledkom bola ním spracovaná rámcová koncepcia projektu prehliadky dokumentárnych a hraných filmov o cestovaní, krajine a človeku. Toto zameranie prirodzene vyplynulo z charakteru a postavenia nášho kúpeľného mesta. O odbornú spoluprácu potom požiadal svoje dve bývalé kolegyne Mgr. Soňu Javorskú a Ing. Líviu Filusovú, ktoré ako produkčné štúdio C9 dopracovalo tento projekt a pripravilo programovú ponuku prehliadky filmov do konečnej podoby tak, ako napokon sa i v dňoch 10. - 13. novembra uskutočnila.